sentor

 • bumerang

  yunan mitolojisindeki yarı at yarı insan olan yaratıklar.

 • gepetto

  (bkz: insan mısın sen hayvan)

  1
 • absurt votka

  (bkz: centaur)

  1
 • red john

  (bkz: kentauros)

  1
 • papalarin papasi

  geçmişten günümüze epik edebiyatın vazgeçilmez unsurlarından birisi olmayı başarmış, göğüs kısmı insan, daha alt bölümleri ise at şeklinde betimlenmiş mitolojik yaratık. sentorlar hakkında yazılan bütün edebi metinlerde kötücül canlılar olarak betimlendikleri unutulmamalıdır. antik yazarlar sentorlar hakkında yüzlerce sayfa yazı yazmış, iyi ilişkiler kurmak isteyen kralların ya da insanların her zaman aldatıldıklarını ve kötü bir sonla karşılaştıklarını uzun uzadıya anlatma ihtiyacı duymuşlardır.. bunlardan en önemlilerinden birisi de homerostur.

  nasıl ortaya çıktıkları ile ilgili pek çok türeme öyküsü olsa da antik inanış biçemlerinde lapit kralı iksiyon'un oğulları oldukları yönünde kuvvetli bir inanç vardır..

  2
 • neptune

  yunan mitolojisinde geçen sentorların en bilge ve yeteneklisi kabul edilen kheiron'un bir çizimi.

  https://kotusozluk.com/gorsel/2017/09/14/sentor-1.jpg+sentor


  özellikle karakalem çalışması yapan yetenekli insanlar için, harika bir görsel malzeme olduğunu düşünüyorum.

  5
 • sobremesa

  kırsal yaşamdan efsanelerdir.
  sentorların hayvanlarla cinsel ilişkiye giren insanlardan türediği efsaneleri mitolojide sık sık dile getirilir.

  1