sıçmaktan konuşmaya vakit bulamamak

  • parliament mavisi

    ishal olunmuştur. Lakit göt ishali ağız ishalinden iyidir. Toplumsal mesaj received!