sosyalizm

 • yasasin sinif dayanismasi

  emek veren hakkını alır.

 • raymundo

  ütopik bir kavramdır. dünyevi zevkleri olduğu sürece olması imkansızımsıdır.

 • espri yapamayan adam

  ezilenlerin platformudur. proleter tabakanın yükselen sesidir sosyalizm.

  dinle küçük adam, öncelikle sana sunulan asgari geçim standartlarını kabullenmen bile, henüz yaşarken öldüğüne delalet eder. evet sen, geleneksel olarak kapital aktaran büyük ve güçlü aile şirketlerine ve şahıslarına, ezilen çocuklarına sahip çıkmazsan, sesini çıkarmazsan, bu devran bu şekilde sürüp gider.

  bize lazım olan, sosyalizm gibi aklı başında ve insanı makine yerine koymayan, o'na hak ettiği değeri veren bir ideolojidir. dünyaya bir kere gelen insanoğlu, kula kulluk etmemesi gerektiğinin en erken, idrakında olmalıdır.

 • ironmaidenfan

  sosyalizmde dinin kesinlikle yeri yoktur. örnek olarak küba'yı verirsek fidel castro sosyalizm i ilan ettikten sonra tüm kiliseleri kapattırıp yerine hastahane, okul, vs hizmet sektörleri açmıştır. ayrıca (bkz: fidel castro) (bkz: küba)

  3
 • perceneige

  (bkz: toplumculuk)

  1
 • sosyalfobi5

  yaşayalım yaşatalım. sosyalizm ölmez. halk devrilmez.!

 • rubi

  bir ekonomi anlayışından öte, "insana insanca manalar yükleyen" bir ideoloji.

  insanı yücelten, onurlandıran kavgamız.

 • rubi

  (bkz: yeni dünya düzeninden kurtuluşta tek çarenin sosyalizm olması)

  1
 • konpicyus

  proleter tabakanın yükselen sesi olması nedeniyle proleter tabakayı üstün tutmakla ve kapitalizmi eleştirirken kapital davranmakla suçlanan ideoloji biçimir. öyledir ki uygulanabilmesi marks' a göre katliam gerektirir. ideolojik olarak çok hoş bir düzendir ama öyle kabul görmüştür ki kendi içindeki çatışmaları aşamamıştır. bu üzüntü verici durumdan dolayı yılan sosyalistler çoğunluktadır.

  1
 • yaklas bana

  sosyal olmaktır. marş söyleyerek kız tavlamak ve onu yurtsever cephe'ye atıp çatır çatır sikmektir.

 • fat-man

  sözlük yazarlarının hakkında yanlış bilgilere sahip olduğunu düşündüğüm yönetim biçimi.sosyalizm özel mülkiyeti kaldırmaz komünizm kaldırır.sosyalizmde dinin yeri yoktur tezi kesinlikle yanlıştır.eğer öyle olsaydı 76 yıl sosyalizmi yaşamış rusya da bugün insanları çok büyük kısmı hristiyan olamazdı.ayrıca sosyalizm ütopya diildir bir gerçekliktir .yaşanmıştır ve ileriki süreçlerde yaşanacak bir sistem olması marks tarafından kanıtlanmıştır

 • bortubocek

  yavru kurtçukların son derece korktuğu ekonomik sistemdir.*
  emekçilere hakettiği hakları veren proletaryanın egemenliğini öncelik alan sistemdir.bu nedenle kapitalistlerin istemediği maşa olarak kullanılan ülkücülerinde bu doğrultuda kabullenemediği düzendir.ahh halbuki bir bilseler gerçeği onlar da farkedecek ama.. * *

 • mimdirimim

  sosyalizm, kapitalizmin yırtıklarınını yamanarak düzeltilmesi değildir. sosyalizm, devrimci bir değişme, toplumun büsbütün farklı bir çizgide yeniden kurulması demektir.
  bireysel kar için bireysel çaba yerine, ortaklaşa yarar için ortaklaşa çaba olacaktır.

  kumaş, para kazanmak için değil, insanlara giysi sağlamak için yapılacaktır, bütün öteki mallar da öyle.

  kullanım için yapılacak planlı üretimin, herkese, her zaman iş sağlayacağı bilinmesi ile, insanların içindeki ekonomik depresyon, işsizlik, yoksulluk ve güvensizlik duygusu kaybolacak, bunun yerini beşikten mezara kadar ekonomik güvenlik duygusu alacaktır.

  kar peşinde koşanların, fazla mallarını satabilecek ve fazla sermayelerini yatırabilecek dış pazar avcılığından doğan emperyalist savaşlar son bulacaktır, çünkü artık ne fazla mal ne de fazla sermaye olacak, ne de gözünü kar hırsı bürmüş sermayeciler.

  üretim araçları özel ellerde olmadığı için toplum, artık işverenler ve işçiler diye sınıflara bölünmeyecektir. bir insan başkasını sömürmeyecek, onun emeğinden kar sağlamayacaktır.

  kısacası, ülke bir avuç insanın malı olmaktan çıkacak ve bütün halkın malı olacaktır ve %100 halk tarafından yönetilecektir.

  sosyalizme inananlar, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin kamu mülkiyetine geçmesi ile tüm sorunların çözümleneceğini iddia etmiyorlar. sosyalizm, ne şeytanları meleğe dönüştürecek, ne de cenneti yeryüzüne indirecektir. iddia edilen şey, sosyalizmin kapitalizmin büyük kötülüklerine çare bulacağı, sömürüyü, sefaleti, güvensizliği, savaşı ortadan kaldıracağı ve insanlar için daha büyük bir refah ve mutluluğun kapılarını açacağıdır.

  ek olarak;
  kapitalizm,beraberinde kendi mezar kazıcılarını da yarattığı için...sosyalizm düş değildir.
  zaten karl marx ve f.engels bunu hayal olmak çıkartıp,bilimsel bir temele oturtmuşlardır.

 • don perlimplin

  sosyalizm, kapitalizmin tersten okunuşudur demişti bir hocam. * ve bu yüzden rusya' da sosyalist rejim yıkıldığında kapitalizm bir anda coşuvermişti. yapmaya alışık oldukları şeyi küçük değişikliklerle devam ettirerek çok rahat kapital dünya'ya adım atabilmişti ruslar.

  sosyalizm teoride komünizme giden yolda en önemli duraktır. bir ön ayaktır komünizme. insanlara eşitliği ve özgürlüğü vaadeder. eşitlik ve özgürlük... etle tırnak gibi... biri olmadan diğeri anlamsızdır, yetersizdir.insanoğlunun tarih boyunca çabası bu ikisini aynı anda tadabilmektir. peki ne kadar başarılıdır sosyalizm bu konuda? eşitlik tamam da özgürlüğü ne kadar hissettirebilmiştir bir insana?
  herkesi kafese kapatıp kuş misali; aynı yemi, aynı suyu vermek ne kadar özgür kılar bir bireyi. kafesten baktıktan sonra ne kadar sevebilir insan eşitliğini?

  maalesef bu güne kadar yaşamış hiç bir sosyalist devlet, halkına bu iki güzide duyguyu bir arada yaşatamamıştır. temel felsefelerinin aksine faşist bir devlet gibi muhalif düşünceleri silmişlerdir, stalin gibi katliamlar yapmışlardır. hep söylenen ileri aşama olan özgürlüğe hiç bir zaman ulaşılamamıştır.

  gelelim türkiye'deki sosyalizme... sosyalizm diğer ideolojiler gibi belli kalıplara oturtulamayacak bir rejimdir diye düşünüyorum. ancak ülkemizdeki sosyalist, marksist, leninist, maoist, troçkist vb. sıfatları kendilerine yakıştıran insanlar söz konusu kişilerin fikirlerine sıkı sıkıya bağlı kalıp onların idealarını türkiye'de uygulamaya kalkışmaktadır. ve zannetmiyorum bu idealar arasında uçurumlar olsun... küçük nüans farkları, ufak görüş ayrılıkları ülkemizdeki sosyalistleri bölmeye ve birbirine düşman etmeye yetmiştir.

  ülkemize sosyalizm rejimi getirilmek isteniyorsa bu coğrayfaya ait bir şekli şemali olmalı bu sosyalizmin. sen yine leninistim de ama kulak ver kendi insanına. din faktörü belki çok alakalı değil lakin unutmamak gerekir ki henüz hiçbir müslüman devlet tatmamıştır sosyalizmi. yüzde doksanından fazla müslüman nüfusa sahip bir ülkede gerçekleştiremezsin mao'nun idealarını.

  ve bu topraklar ilk sosyalist ayaklanmayı yaşamışken, şeyh bedreddin'i görmüşken, uzaklara gitmek niye?

  (bkz: şeyh bedrettin destanı)

 • kalabaliklaricindekiyalnizadam

  islam dininin temelidir deiğimde karşımdaki insan gülmüştü, üç dakika sonra cuma namazının bir sosyalleşme olayı olduğunu kabul etti ama. dindar değilim ama öyle her şeyi dini yıpratarak yapmaya çalışanlara da tepkimi koyarım aga.

  3
 • birbiyomuhendisneyapar

  -ne yazıkki- geçen yıllar içerisinde tarihin tozlu sayfalarına gömülmeye mahkumdur. *

  1
 • lethee

  (bkz: izm ler idrakımıza giydirilmiş birer deli gömleğidir)

 • rastlantilar tanrisi

  daha çok uygar halkların kendilerini bireysel onur, özgürlük ve eşitlik ilkeleriyle uyumlu biçimde organize etmeye çalıştıkları ideolojidir.

  1
 • are you nick

  orospu çocuklarının "herkesin karısı ortak" diye nitelendirdiği,insanın en erdemli şekilde yaşayabileceği sistem."insanın insana üstünlüğünü sikeyim" dedirtir ayrıca.

 • allahsiz_peygamber

  herkesten yeteneğine göre, herkese emeği kadar.

  1
 • roark

  savunanların pek çoğunun nazi kelimesinin anlamının nasyonal sosyalizm olduğunu bilmediği tarafımca gözlemlenen ideoloji

  1
 • allcopsarebastards

  sosyalizmim bilimdir, gerçekliktir, öyle yok dini reddeder, yok özel mülkiyet yok falan filan samalamayın. din bireyseldir. özel mülkiyeti komünizm inkar eder. castronun kiliseleri kapatmasının nedeni amerikanın sadece kiliseleri bombalamamış olmasıdır. bilmeden konuşan yazarlarla doldu sözlük.

  3
 • yukseltintavankirisiniustalar

  kapitalizm zırvalıklarının tümüne karşı çıkılan -benimde benimsediğim- siyasi görüş.

  1