küsuratlı sayı vereyim de salladığım anlaşılmasın

no such thing known to humankind.