• --- spoiler ---

  you see the full moon float
  you watch the red sunrise
  we take this things for granted
  but somewhere someone's dying
  --- spoiler ---

  childhood's end

  yaşama dair farkındalığın arttığı ve yetişkinlerin dünyasında ilk adımların atıldığı bir dönemdir.

  avustralya inanışlarında bu periyot çocukluğun ölümü olarak tanımlanır. bu sadece bir metafordan ibaret değildir, gerçekten de çocuğun öldüğüne ve yerine bir yetişkinin doğduğuna inanılır.

  çocuk ergenlik çağına geldiğinde onun için bir yas töreni düzenlenir. mircea eliade'in avustralya dinleri kitabında belirttiğine göre; çocukluk sona erdiğinde çocukların yeryüzüne hakim olan doğaüstü varlıklar tarafından yutulduğuna inanılır. anneler, çocuklarının bu varlıklar tarafından öldürülmesinin yasını tutarlar. bu yas süreci ise bir cenaze töreninden farksızdır. ergenlik dönemine giren kişi farklı bir formda geri dönecektir. onlar artık birer çocuk değil birer erkek olacaktır.

  bu törenlerin ilginç yönlerinden biri adaylara engelli gibi muamele edilmesidir. bazı kabilelerde, ergenliğe giren kişinin geçiş törenleri bitene kadar konuşmasına izin verilmez, sadece işaretlerle veya anlamsız seslerle iletişim kurabilir. bazı kabilelerde ise adaylar çapraz mızraklar arasına yerleştirilmiş bir yatakta taşınır ve taşıma esnasında anneleri ve kız kardeşleri yas tutar.

  erginliğe geçiş törenleri epey zorlu bir süreç gerektirir. yetişkin adayları özel bir fundalıkta veya kampta inzivaya çekilir ve burada eğitmenler tarafından eğitilir. bu süreçte uzun süre aç bırakma, sünnet, yaralama gibi fiziksel acı veren durumlara maruz kalırlar. inziva süreci bitmeden önce bir yıkanma ve temizlenme olur. bu aşamanın amacı kutsal dünyanın izlerinin silinmesidir. adaylar bu aşamadan sonra birer yetişkin olarak köylerine dönerler.

  birçok ilkel inanışta olduğu gibi avustralya dinlerinde de ölüm nihai bir son değildir. ölüm, yaşamın bir aşamasıdır ve insanın hayatında birkaç kez ölüp dirildiğine inanılır. ergenlik törenleri de çocuğun ölüler dünyasına yolculuk edip geri dönüşü üzerine kuruludur.