• böyle bir şey gerçekten var mı? aramızdaki türkçe öğretmenleri aydınlatabilir mi ?
    irecep falan varmış doğru mu?
    dil bilgisi derslerinde böyle bir konu olduğunu hatırlamıyorum. internette de açıklayıcı bilgi bulamadım.

  • öyle bir türeme yoktur. yöresel kullanımdır.
    öz türkçe sözcükler ğ, c, l, m, n, r, v, z harfleriyle başlamadığı için dil kullanıcılarının gırtlak yapıları bu harflerle başlayan sözcüklere yatkın değildir. bu nedenle, bu seslerle başlayan, dile yerleşmiş, türkçeleşmiş sözcükler bazı yörelerde sözcük başına i sesi eklenerek söylenir. söyleniş zorluğu sonucu ortaya çıkan bir durumdur. dilbilgisi kuralı değildir. ağız olarak açıklanabilir. yazılı dilde yoktur. halk arasında "dili dönmemek" şeklinde de ifade edilebilir.