Turizm Taşımacılık Sorunları

Kaçak ve korsan taşımalar sektörümüzde önemli bir sorundur.
Sektörün yolcu taşıma faaliyetleri yasa ve yönetmeliklerle tanımlanmış olmasına rağmen, kamu tarafından yeteri kadar bilinmemekte bu bilgisizlikten kaynaklanan  uygulama ve kararlar sektöre zarar vermektedir.
Örneğin 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu’nun EK 2 Maddesi sektörümüze büyük zarar vermiştir. Kaçak ve Korsan taksi ile mücadele kapsamında sektöre sorulmadan sonuçları itibariyle hangi taşıma sistemine zarar vereceği bilinmeden, sonuçları hesap edilmeden,  torba kanuna ilave edilerek,alel acele çıkarılan bu madde tüm, grup,arızi ve  turizm taşımacılığı yurt genelinde duracak hale getirmiştir.
Maalesef bu durum UBER vb yeni taşıma modellerinin de ülkemizde çalışmaya başlamasıyla, bu taşıma sistemleriyle mücadele edilmesi kapsamında yapılan denetimlerde,  sektörün taşıma modeli ve sistemin işleyiş biçimi  denetim elemanlarınca iyi bilinmediğinden sıkıntılar yaşanmıştır ve kısmen bir rahatlama sağlanmış olmasına rağmen halen zaman zaman, belge eksikliğinden, araç bağlanması ve ceza yazılması gibi uygulamalar yaşanmaktadır.

İlgili yasanın EK.2 Maddesi denetimlerde yasal zemin oluşturması sektörümüz açısından   tam bir kaosa dönmüş, bir çok yetki belgeli taşıma aracı evrak eksikliğinden kaçak ve korsan taşıma olarak değerlendirilerek araçları bağlanmış ve yüksek bedelde cezalar ödemek zorunda kalmışlardır.
KTK.Ek 2 Maddesine, 5216 Sayılı  Büyükşehir Belediyesi Kanunu  ve 3/7 2005  Tarihli 5393 Sayılı  Belediye Kanunu kapsamında belediyeden; izin alma zorunluluğu getirilerek sektörün taşıma faaliyet alanı daraltılmıştır. Bu hüküm 18.10.2018 Tarihinde yayınlanan 7148 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında’ki kanunun 26 Maddesinde daha da güçlendirilerek yürürlüğe girmiştir.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir