türkiye şeker fabrikaları aş

  • olly

    bünyesinde 25 şeker fabrikası, 5 makina fabrikası, 4 alkol fabrikası, 1 tohum işleme fabrikası, 1 emaf, 1 araştırma enstitüsü, 300 bayii bulunan; aşağı yukarı bir milyonun üzerinde insana istihdam sağlayan, memlekete katma değeri 3 milyar dolar'ın üzerinde bulunan kit bulunmaktadır.

    dazır dazır satılıyor.

    hayırlısı elbette...

    2