türklerin 48 kromozomu olması

  • ilkelbenlik

    47. kromozom bağımsızlık 48. taht kavgasıdır.