üretim toplumu

  • kacakkat

    Günümüzde yüksekteknoloji üretip dünyayı kendine bağlıyan toplumdur.Yüksekteknoloji üretemezsen erirsin sosyal hizmetlerden yararlanamazsın refah denilen şey hayal olur.

  • goliath of gath

    Üretime dayalı bir toplum yalnızca üreticidir, yaratıcı değil. demiş Albert Camus, Başkaldıran insan kitabında. Sadece üretmek için çalışan toplumlar Camus'un da dediği gibi yaratıcı olmadığından, çökecektir. tek başına üretim hiç bir boka yaramaz. ürettiğini, çeşitli kılmak. çeşitli kılıp, ürettiğini tüketmek. tüketemediğini pazarlamak gerekir.

    En güzel örneği Sovyetlerdir. "sadece" üretim toplumu olmak, tek tipçiliği yarattı. tek tipçilik, yaratıcılığı tökezletti. yaratıcı olamayış da çöktürdü. toplum bir zincir. her birey eko-sistem içerisinde sorunsuz ve kusursuz olmalı ki toplum işlesin.

    2