vuhutsuz

  • delisair

    belli belirsiz.
    'vuhutsuz anılar canlandı gözümde' cümlesindeki gibi kullanılabilir.