yapıştır devret

  • parliament mavisi

    işletmeci mantığı ile yaklaşılan Günümüz ilişkilerine güzel bir örnek. iki nokta..