yaratıcılığın gelişimini engelleyen faktörler

 • yok

  * çeşitli malzemelerin değişik amaçlarla kullanılmasına izin verilmemesi
  * çocuğun beğenilmeme ve sosyal kabul görmeme gibi yanlış bir tavırla yetiştirilmesi
  * kendiliğinden oluşan öğrenme fırsatlarından çocuğun yararlandırılmayışı
  * taklitçilik ve kopyacılık yapmaya yöneltecek davranışların gösterilmesi
  * çocuğun merak güdüsünün uyarılmaması ve düşünmeye yöneltilmemesi
  * sıkı dsiplin
  * içtensizlik ve doğalsızlık
  * yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan etkinlikler
  * eksik materyal
  * yarış içine sokulma
  * başarılı olma konusunda baskı
  * hayalci öğrencinin gerçeğe davet edilmesi
  * soru sorma kısıtı
  * beceriksizliğe tolerans gösterilmesi
  * aşırı otoriter bir eğitim sistemi
  * kalabalık sınıf ortamı
  * esnek olmayan öğretmenler
  * öğrencilere söz hakkı tanınmaması
  * problemi anlamada başarısızlık
  * problemi hatırlamada başarısızlık
  * bilgi eksikliği
  * katı kurallar
  * hata yapmaktan korkma
  * ailenin ve yakın çevrenin çocuğu kısıtlaması
  * çocuğun düşünce ve sorunlarına değer verilmemesi
  * doğa ile etkileşimini engellemek
  * çocuğun yaptıklarını yanlış ve saçma bulmak
  * onu demetlemek
  * azarlamak
  * belli kalıplara sokmaya zorlamak
  * şiddet kullanmak

  2