yine yine yerlere

  • dmnrzv

    Ser beni mindere..

    Şeklinde devam eden veciz söz.

  • laf ebesi

    kıyamaz mısın sen bana?
    Tutuşur kül mü olursun hııı?